Νέα προϊσταμένη στη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ως αναπληρώτρια προϊσταμένη στη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου αναλαμβάνει με απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, η Κανέλλα Καράμπελα.

Με την εν λόγω απόφαση του περιφερειάρχη, ειδικότερα, γίνεται αμοιβαία μετακίνηση της Κ. Καράμπελα -μέχρι τώρα αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου- με τον Κωνσταντίνο Ψυχάρη.

Ο Κ. Ψυχάρης, μέχρι τώρα προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, μετακινείται με την απόφαση του περιφερειάρχη στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως προϊστάμενος.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top