Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης υψώνει το λάβαρο της Ελευθερίας

24 Φεβρουαρίου 1821

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης υψώνει στο Ιάσιο της Μολδαβίας το λάβαρο της Ελευθερίας και με τη διακήρυξή του «Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος» προσκαλεί τους Έλληνες να πάρουν τα όπλα και να ξεσηκωθούν εναντίον των Τούρκων. Με τη διακήρυξή του θέλει να ενθαρρύνει τον λαό και δίνει ελπίδες για εμπλοκή της Ρωσίας σε πόλεμο εναντίον των Τούρκων, γράφοντας πως «Θέλετε ιδεί μιαν κραταιάν δύναμιν, ήτις θέλει υπερασπισθή τα δικαιώματά μας». Ο Αυτοκράτορας της Ρωσίας Αλέξανδρος, όμως,  αποκηρύσσει το κίνημα και σβήνει το όνομα του Υψηλάντη από τους ρώσικους στρατιωτικούς καταλόγους.

Η διακήρυξη «Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος.

Scroll to Top