Ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

Μεγαλόπολη

Δημοσιοποιείται ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο θα συνδράμει στην ομαλή μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, των περιοχών στις οποίες θα διακοπεί η λειτουργία θερμοηλεκτρικών μονάδων -όπως η Μεγαλόπολη και η Δυτική Μακεδονία.

Μέσω του εν λόγω Ταμείου θα διατεθούν, στη διάρκεια της επταετίας 2021 – 2027 συνολικά 7,5 δισ. ευρώ.

Οπως σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στον εν λόγω Κανονισμό, στόχος για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) αποτελεί η “παροχή στήριξης σε εδάφη που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικο-οικονοµικά προβλήματα, τα οποία απορρέουν από τη διαδικασία μετάβασης προς µια κλιµατικά ουδέτερη οικονομία της Ενωσης έως το 2050.

Το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο ειδικό στόχο να δοθεί η δυνατότητα στις Περιφέρειες και τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης προς µια κλιµατικά ουδέτερη οικονομία.

Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» που είναι διαθέσιμοι για δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων την περίοδο 2021 – 2027 ανέρχονται σε 7,5 δισ. ευρώ σε τιµές 2018, στους οποίους μπορούν να προστεθούν, ενδεχομένως, συμπληρωματικοί πόροι που έχουν διατεθεί στον προϋπολογισμό της Ενωσης και άλλοι πόροι σύμφωνα µε την ισχύουσα βασική πράξη.

Για λόγους προγραμματισμού και συνακόλουθης εγγραφής στον προϋπολογισμό της Ενωσης, το ποσόν υπόκειται σε τιμαριθµική αναπροσαρμογή 2% ετησίως”.

 

Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο του Κανονισμού είναι το εξής:

 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top