Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας υπέγραψε πρόσκληση για ένταξη στο ΠΕΠ παρεμβάσεων σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων

Υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και χώρων / δομών υγιεινής, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας “Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού” του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020.

Η συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ )Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την εν λόγω πρόσκληση -στην οποία δεν περιλαμβάνονται έργα ανάπτυξης υποδομών φροντίδας παιδιών όπως βρεφονηπιακοί ή/και παιδικοί σταθμοί- ανέρχεται σε 7.100.000 ευρώ.

Ως εκ τούτου, η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις δημιουργίας επέκτασης ή/και αναβάθμισης υποδομών πρόνοιας (φροντίδας ηλικιωμένων, ή  και αμεα καθώς και έργα ανάπτυξης υποδομών ανοιχτής φροντίδας κοινωνικά ευπαθών ομάδων) σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας, ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι κάτοικοί της, που ανήκουν στις εν λόγω κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες.

Αναλυτικά, την πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top