Ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών σε Περιφέρειες και δήμους της χώρας, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό

Με κατεπείγουσες εγκυκλίους προς τις Περιφέρειες και τους δήμους όλης της χώρας, το υπουργείο Εσωτρικών δίνει οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών τους κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Επιπλέον, στις εν λόγω εγκυκλίους το υπουργείο καθορίζει το πλάνο εργασιών έκτακτης ανάγκης των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον τρόπο παροχής των σχετικών στοιχείων προς αυτό, όπως επίσης και τον τρόπο παρακολούθησης της στελέχωσης των εν λειτουργία υπηρεσιών κατά την έκτακτη περίοδο αντιμετώπισης της κρίσης λόγω COVID 19.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τις πιο πάνω εγκυκλίους, οι υπηρεσίες που θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν στη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων κατά του κορωνοϊού είναι:

ΟΤΑ α΄ βαθμού:

 Υ̟ηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης

 Υ̟ηρεσίες Κοιμητηρίων

 Πολιτικής Προστασίας

 Κοινωνικές Υπηρεσίες (Δημοτικά Ιατρεία, Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

 Δημοτικής Αστυνομίας (όπου υφίσταται)

 Ληξιαρχεία

 Τεχνικές Υ̟ηρεσίες

 Διοικητικές / Οικονομικές Υπηρεσίες (ιδίως Προμηθειών, Μισθοδοσία,

Εξόφληση Δαπανών)

 Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας

ΟΤΑ β΄ βαθμού

 Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (ιδίως υποπερίπτωση

Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής)

 Πολιτικής Προστασίας

 Κοινωνικής Προστασίας

 Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

 Διοικητικές / Οικονομικές Υπηρεσίες (ιδίως Προμηθειών, Μισθοδοσία,

Εξόφληση Δαπανών)

 

Συμπληρωματικά, κρίσιμες υπηρεσίες, οι οποίες κρίνεται αναγκαίο να είναι σε πλήρη λειτουργία, με βάση το διαθέσιμο προσωπικό, είναι και οι κάτωθι:

Διευθύνσεις Πληροφορικής των ΟΤΑ

Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης – Αποχέτευσης – ΔΕΥΑ

Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΦοΔΣΑ

και όπου υπάρχουν:

Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων – ΓΟΕΒ

Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων – ΤΟΕΒ

 

Λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. – Υπουργείο Εσωτερικών

Α. Πλάνο εργασιών έκτακτης ανάγκης των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Παροχή στοιχείων, Β. Παρακολούθηση στελέχωσης υπηρεσιών κατά την έκτακτη περίοδο αντιμετώπισης της κρίσης λόγω COVID 19

Λειτουργία υ̟πηρεσιών των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων α̟ποφυγής και ̟περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – Εγκύκλιος 6ΒΤΝ46ΜΤΛ6-0Ξ7

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top