Οργάνωση και λειτουργία νομικών προσώπων και ανωνύμων εταιρειών που μετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Θέματα που αφορούν την καταπολέμηση των κουνουπιών και έμμεσα της ενδεχόμενης διάδοσης ελονοσίας ή του ιού του Νείλου, απασχόλησαν τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της “Πελοπόννησος” Α.Ε., το πρωί σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου, στην Τρίπολη, υπό τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.

Στη σημερινή συνεδρίαση, εξ άλλου, η διοίκηση της εταιρείας αποδέχθηκε την  εισήγηση του περιφερειάρχη -και προέδρου της- ως προς την οργάνωση και λειτουργία των νομικών προσώπων και των ανωνύμων εταιρειών που μετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το νέο καθεστώς, όπως σημειώνεται σχετικά, υπαγορεύεται εν όψει της προσαρμογής των ανωνύμων εταιρειών στις διατάξεις του Ν.4674/2020, όπως επίσης και για λόγους διαφάνειας.

Συγκριμένα προβλέπονται τα εξής:

  1. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Περιφέρειας θα πραγματοποιεί έλεγχο ανά τρίμηνο και θα υποβάλλει σχετική έκθεση. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται σε όλα τα ΝΠΙΔ και Α.Ε. χωρίς εξαίρεση.
  2. Οι προσλήψεις προσωπικού θα γίνονται μόνο για ορισμένο χρόνο και για συγκεκριμένο έργο. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιούνται μόνο από το Δ.Σ. του νομικού προσώπου και της Α.Ε.
  3. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. θα εντάσσεται θέμα στην ημερήσια διάταξη για την οικονομική κατάσταση του νομικού προσώπου και της Α.Ε.
  4. Η πληρωμή των πάσης φύσεως δαπανών θα εκτελείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και της Α.Ε. αφού πρώτα έχει εκδοθεί ένταλμα πληρωμής υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο και εκκαθαριστή
  5. Αποφάσεις για μετακινήσεις εκτός έδρας και υπερωριακή απασχόληση θα λαμβάνονται μόνο από το Δ.Σ. Σε περιπτώσεις κατεπείγουσας μετακίνησης δύναται η εκ των υστέρων έγκριση από το Δ.Σ.
  6. Οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. (έξοδα παράστασης, μετακίνησης κλπ) θα γίνονται με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις περί καταβολής των εξόδων παράστασης και μετακίνησης των αιρετών της αυτοδιοίκησης.
  7. Οι διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου (Ν.4354/2015) να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού (μισθοδοσία και ενδεχόμενες μετακινήσεις ή υπερωρίες) με κατεύθυνση να καταβάλλονται μέσω της ενιαίας αρχής πληρωμής.
  8. Για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων το ποσοστό διοικητικών δαπανών κάθε νομικού προσώπου και των Α.Ε. θα ανέρχεται από 5% έως 15% και ανάλογα με το είδος και το ύψος του αντικειμένου της σύμβασης.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top