Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης και επικαιροποίησης.
Σύντομα θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενότητες

Menu

Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Scroll to Top