Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Ψ6Χ17Λ1-ΑΙΜ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ 4.1