Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

7ΧΥ97Λ1-Μ0Α ΑΠΟΦΑΣΗΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠ 6 1