Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΨΟ3Π7Λ1-ΞΙ4 γνωμοδοτική επιτροπή