ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υλικών εκτάκτων αναγκών, για τον εξοπλισμό του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Κορινθίας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top