Ως πότε παλικάρια

--

Με το ιερότερο άσμα της φυλής μας, τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου-Βελεστινλή, να βγαίνει από τα χείλη των σκλαβωμένων και διψασμένων για ελευθερία Ελλήνων ανέτειλε το εθνοσωτήριο έτος 1821. Ο «Θούριος» του Ρήγα γράφτηκε το 1797 και είναι ο πιο διαδεδομένος προεπαναστατικός πατριωτικός ύμνος. Στους σαράντα πρώτους στίχους του εξαίρεται η ιδέα της ελεύθερης ζωής και αντηχεί το προσκλητήριο της επανάστασης σε όλους τους βαλκανικούς λαούς και ιδιαίτερα στους Έλληνες, οι οποίοι δεσμεύονται με ιερό όρκο ότι θα αγωνιστούν, για να ελευθερώσουν το σκλαβωμένο γένος τους.

Ο Ρήγας Φεραίος και ο «Θούριος».

Scroll to Top