Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΤΣΑΚΩΝΑ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισµό µε
ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για την
εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΤΣΑΚΩΝΑ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ», µε κωδικό έργου 2020ΕΠ52600000 της ΣΑΕΠ 526 προϋπολογισµού 2.000.000€ (µε ΦΠΑ).

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top