Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 8/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 8/ 2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για το χρονική διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψής τους μέχρι την
30/11/2023 και έως εξήντα (60) ημερομίσθια ανά άτομο, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς της Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής , Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας , Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το έτος 2023, για την εξής κατά αριθμό ειδικότητα:…..

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top