Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με
ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για την
εκτέλεση του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2021)”, με κωδικό έργου ΚΑΠ052020005 ΚΑΠ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2021
με προϋπολογισμό 142.000,00 € (με ΦΠΑ).
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top