Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με
ανοικτή διαδικασία (ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016) για την για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΑΞΟΝΑ ΆΡΦΑΡΑ – ΛΑΜΠΑΙΝΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», με κωδικό έργου 2020ΜΠ92600005 ΠΔΕ 2020 με
προϋπολογισμό 960.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)…
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top