Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισµό µε
ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για την
εκτέλεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ
1ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ & ΤΗΣ 36ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟ- ΤΣΕΡΙΑ)», µε κωδικό
2020ΕΠ52600003 της Π∆Ε-ΣΑΕΠ 526 προϋπολογισµού 400.000 € (µε ΦΠΑ).

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top