Search
Close this search box.
perivallon

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος | «Να καταστεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου υγιής, ασφαλής, χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτική και βιώσιμη»

Χρόνος ανάγνωσης:

Η Ευρώπη καλείται να διαχειριστεί στην εποχή μας όλο και περισσότερα σύνθετα συμβάντα, που απειλούν την δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Πολλές από αυτές τις απειλές συνδέονται με μη βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, υπενθυμίζοντας ότι η υγεία του ανθρώπου είναι στενά συνδεδεμένη και εξαρτημένη από την υγεία των ζώων, των φυτών και των οικοσυστημάτων.

Η ανάγκη για διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των προαναφερόμενων τομέων καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ και αποτυπώνεται στην επιστημονική προσέγγιση της Ενιαίας Υγείας.

Τα οφέλη από την υιοθέτηση της επιστημονικής προσέγγισης της Ενιαίας Υγείας στην αντιμετώπιση των ζωονόσων, των αναδυόμενων λοιμωδών νοσημάτων, των μη λοιμωδών νοσημάτων, της μικροβιακής αντοχής και της κλιματικής αλλαγής, έχουν πλέον καταστεί σαφή σε διεθνές επίπεδο. Είναι μια συνεργατική, διατομεακή και διεπιστημονική προσέγγιση με δράση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, που στοχεύει σε βέλτιστα αποτελέσματα υγείας και ευημερίας, αναγνωρίζοντας τις διασυνδέσεις μεταξύ ανθρώπων, ζώων, φυτών και του κοινόχρηστου οικοσυστήματος.

Στόχοι αποτελούν:

  • Η Πρόληψη, Πρόβλεψη, Ανίχνευση και η Απάντηση σε απειλές κατά της Δημόσιας Υγείας.
  • Η Βελτίωση της Υγείας για όλους
  • Η Προάσπιση των συστημάτων υγείας στα οποία βασίζονται η οικονομία μας και η κοινωνία γενικότερα.

 

Καρδιαγγειακά νοσήματα

Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι τουλάχιστον το 18% όλων των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα στην Ευρώπη εκτιμάται ότι οφείλονται σε σημαντικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση, οι ακραίες θερμοκρασίες, το παθητικό κάπνισμα και ο μόλυβδος. Ωστόσο, στις αναλύσεις επισημαίνεται ότι το ποσοστό αυτό είναι πιθανότατα υποτιμημένο, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη την έκθεση στον χώρο εργασίας, την ηχορύπανση ή άλλες τοξικές χημικές ουσίες εκτός από τον μόλυβδο. Επιπλέον, ορισμένοι παράγοντες, όπως η νυκτερινή φωτορύπανση ή η συνδυασμένη επίδραση της έκθεσης σε διάφορες χημικές ουσίες, δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστοί.

Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι είναι δυνατόν να προληφθούν, αλλά οι πολίτες, σε ατομικό επίπεδο, έχουν περιορισμένες δυνατότητες να προστατεύσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται νόμοι και κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θεσπίζονται από την ΕΕ, καθώς και η αποτελεσματική εφαρμογή τους, προκειμένου να μειωθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση της νόσου για όλους τους πολίτες. Τα υπάρχοντα δεδομένα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, παρά τις ορισμένες αβεβαιότητες και τα κενά στα δεδομένα, τα επιστημονικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η στρατηγική για τη μείωση της περιβαλλοντικής έκθεσης είναι οικονομικά αποδοτική για τη μείωση των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Υγιείς πόλεις

Η φύτευση περισσότερων δέντρων στις ευρωπαϊκές πόλεις, θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τους θανάτους από τις ολοένα και υψηλότερες θερμοκρασίες τα καλοκαίρια, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η αύξηση της δενδροκάλυψης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 14,9% σε 30% θα έριχνε τη θερμοκρασία στις πόλεις κατά 0,4 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που θα μπορούσε να μειώσει τους θανάτους που σχετίζονται με τα «κύματα» καύσωνα κατά 39,5%, σύμφωνα με την πρώτη στο είδος της μελέτη, που χρησιμοποίησε μοντέλα 93 ευρωπαϊκών πόλεων.

 

Η δεντροφύτευση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, διότι ωφελεί με ποικίλους τρόπους την υγεία με μείωση των καρδιαγγειακών παθήσεων, της άνοιας και της κακής ψυχικής υγείας.

«Περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους στον κόσμο ζουν σε πόλεις, οπότε τα δέντρα θα είναι ζωτικής σημασίας για να αντέξουν οι αστικές περιοχές την κλιματική αλλαγή και να βελτιωθεί το αστικό περιβάλλον» εξηγεί ο Γιαντβίντερ Μαλί, καθηγητής της επιστήμης των οικοσυστημάτων στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

«Τα δέντρα των πόλεων προσφέρουν πολλά οφέλη πέρα από την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: πολλές μελέτες δείχνουν ότι και μόνο η θέα και η μυρωδιά των δέντρων ωφελεί την υγεία και την ευεξία, καθώς και η ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας. Όμως, η μεγαλύτερη δενδροκάλυψη συναντάται σε πλούσιες πόλεις και γειτονιές, οπότε η ενίσχυση της αστικής δενδροκάλυψης μπορεί να μειώσει αυτή την ανισότητα και, ιδιαίτερα, την ευπάθεια των φτωχότερων γειτονιών στην κλιματική αλλαγή».

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, εργαζόμαστε στη σύνθεση προτάσεων ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε καλές συνθήκες διαβίωσης και σε ποιοτικές παροχές υγείας.

Να καταστεί η Περιφέρεια μας υγιής, ασφαλής, χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτική και βιώσιμη.

 

 

Η Συντακτική ομάδα

Μέλλος Χρυσοβαλάντης 

Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας

Διαμαντόπουλος Βασίλειος

Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

Επίκουρος καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Καμαρινόπουλος Σωτήριος

Διευθυντής Δημόσιας Υγείας (έδρα)

Υγιεινολόγος

Μοιραστείτε
το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn

Σχετικά Άρθρα

Scroll to Top