Παλαιών Πατρών Γερμανός

(1771-1826)

Ο Γεώργιος Γ(κ)όζιας, όπως ήταν το κοσμικό του όνομα, γεννήθηκε στη Δημητσάνα και ήταν ανιψιός του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄. Ήταν μητροπολίτης των Παλαιών Πατρών, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και πρωταγωνίστησε στα χρόνια του Αγώνα.

Ο ένδοξος ιεράρχης ήταν ο πρώτος που έψαλε, κατά τον Φωτάκο, «το αναστήτωσαν οι Έλληνες», ευλόγησε τα άρματα των αγωνιστών, τέθηκε επικεφαλής της Επαναστατικής Αρχής Αχαΐας και βοήθησε στην πολιορκία των Πατρών.

Scroll to Top