Παράταση υποβολής αντιρρήσεων επί του δασικού χάρτη της Π.Ε. Αργολίδας

Παράταση δόθηκε στις προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων επί του δασικού χάρτη της Π.Ε. Αργολίδας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών της Π.Ε. Αργολίδας, “κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχοµένου του αναρτηµένου δασικού χάρτη, καλείται να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 5-2-2021 ηµέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ηµεροµηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 23-3-2022, ηµέρα Τετάρτη. Για τους κατοικούντες ἡ διαµένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσµία παρεκτείνεται κατά 20 ηµέρες, συνεπώς η καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 12-4-2022, ημέρα Τρίτη”.

 

Την απόφαση η οποία διευκρινίζει ποιους αφορά η παράταση μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top