Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις στο πρόγραμμα επαγγελματικής συμβουλευτικής

Παρατείνεται μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων να μετάσχουν στο πρόγραμμα “Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, που εκδόθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. Πελοποννήσου 2014 – 2020.

Η δράση, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και αφορά στην παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων και εξειδικευμένης συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε ανέργους (π.χ. πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες και πρώην ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, άνεργοι νέοι επιστήμονες με ειδικότητες που σχετίζονται με τις οικονομικές δραστηριότητες της RIS3 για την Περιφέρεια Πελοποννήσου) για αντίστοιχα δυναμικά επαγγέλματα και ειδικότητες.

Δυνητικοί Δικαιούχοι της δράσης είναι, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι εποπτευόμενοι από την Περιφέρεια φορείς ή/και άλλοι φορείς στους οποίους συμμετέχει η Περιφέρεια με σχετικές με το αντικείμενο αρμοδιότητες, όπως επίσης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή και Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που βάσει του καταστατικού τους δραστηριοποιούνται στο πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

 

Το πλήρες κείμενο και τα συνοδευτικά αρχεία της πρόσκλησης μπορείτε να τα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eydpelop.gr .

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top