Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

Αίτηση Συμμετοχής έκθεση οικοδομη

Παράταση προθεσμίας συμμετοχής