Παράταση προθεσμίας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων από το ΠΕΠ Πελοποννήσου αιτείται το Επιμελητήριο Κορινθίας

Να παραταθεί για έναν μήνα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από επιχειρήσεις προκειμένου να ενταχθούν στις ειδικές δράσεις του ΠΕΠ Πελοποννήσου για να τύχουν της προβλεπόμενης ενίσχυσης ως πληγείσες από τα μέτρα αποτροπής διάδοσης του νέου κορονοϊού covid-19.

Το πιο πάνω αίτημα διατυπώνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας Παναγιώτης Πιτσάκης, με έγγραφό του προς τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα.

Ο πρόεδρος του εν λόγω φορέα αναφέρεται ειδικότερα στις δράσεις του ΠΕΠ, 2.b.2.3 “Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας

Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους µέσω της χρήσης Τεχνολογιών

Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστηµάτων αυτοματισμού” και 3.a.2.2 “Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου µε έµφαση στην καινοτοµία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών”.

 

 

Το σχετικό έγγραφο, το οποίο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας κοινοποιεί επίσης προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και προς την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου και Ιόνιων Νησιών, μπορείτε να το δείτε εδώ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top