Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ερευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)

Παρατείνεται για δύο ακόμα μήνες η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων από ενδιαφερόμενους να μετάσχουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ερευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), η οποία λήγει σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το ΠΣΕΚ λειτουργεί ως όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕ-ΤΑΚ).

Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά τη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Αιτήσεις για το ΠΣΕΚ μπορούν να υποβάλλουν:

Α) Καθηγητές ΑΕΙ και ερευνητές που προέρχονται από Ερευνητικά Κέντρα τα οποία εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Β) Μέλη που προέρχονται από Επαγγελματικά Επιμελητήρια, Επιστημονικούς Συλλόγους, Πολιτιστικούς Φορείς, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από τους Παραγωγικούς Φορείς της περιοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ολα τα υποψήφια μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ).

Η αίτηση με το βιογραφικό σημείωμα και την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται:

Α. στο Γραφείο (Γραμματεία) του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τρίπολη, ΤΚ 221 00), με φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται εξωτερικά η ένδειξη:

Αίτηση Υποψηφιότητας : Ονοματεπώνυμο Υποψηφιότητας

Προς :Περιφέρεια Πελοποννήσου

«Για την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψήφιων Μελών του ΠΣΕΚ Πελοποννήσου» ή

Β. με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση psekpeloponnisou@gmail.com με θέμα «Για την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψήφιων Μελών του ΠΣΕΚ Πελοποννήσου»

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση δίνονται α) στους δικτυακούς τόπους της Περιφέρειας Πελοποννήσου (https://www.ppel.gov.gr), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου (www.eydpelop.gr) και της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) καθώς και β) από την ειδική συνεργάτιδα Γεωργία Παναγοπούλου (τηλέφωνο 271 3 601125).

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής:

 

http://www.eydpelop.gr/2014-2020/2020/07/27/symmetochi-sto-periferiako-symvoulio-erevnas-ke-kenotomias-tis-periferias-peloponnisou/

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top