Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι, η προθεσμία που αφορά στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων, η οποία έληγε μεθαύριο Τετάρτη 28 Ιουλίου.

Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στην δεύτερη τροποποίηση της πρόσκλησης για την δράση “Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων” του ΕΠΑνΕΚ.

Στην εν λόγω τροποποίηση προστίθενται οι επιλέξιμοι ΚΑΔ:

93.11 – Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.11.10 – Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

93.11.10.01 – Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ

93.11.10.02 – Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ

93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)

93.11.10.05 – Υπηρεσίες χώρου μπόουλινγκ

Η τροποποίηση περιλαμβάνει επίσης και αλλαγές σχετικά με τους όρους συμμετοχής των ωφελούμενων στη Δράση, τη διαδικασία των ενστάσεων και την υπεύθυνη δήλωση Α΄ του Παραρτήματος VII.

Στόχος της δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού) μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι της δράσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 18.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ. Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό (lump sum) για την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών.

Το κατ’ αποκοπή ποσό αφορά στο 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019 και αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:

(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr

(ii) διαρκεί από 31.05.2021 μέχρι 10.09.2021

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται ή να ανατρέξουν:

  • στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα, ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ.)
  • στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9 π.μ. έως τις 4.30 μ.μ.)

 

 

  • στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ και των Περιφερειακών Μονάδων του www.efepae.gr

 

 

Την δεύτερη τροποποίηση μπορείτε να την δείτε εδώ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top