Παρατάθηκε η προθεσμία για προτάσεις στο πλαίσιο του One Stop Shop

Παρατάθηκε μέχρι και την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου για την δράση “Λειτουργία One Stop Shop / Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες (Γ΄ Φάση)”.

Η πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά στους δήμους άνω των 10.000 κατοίκων (απογραφή 2011), οι οποίοι δεν διαθέτουν Κέντρο Κοινότητας και η εξυπηρέτησή τους πραγματοποιείται μέχρι σήμερα από τις Κινητές Μονάδες των Κέντρων Κοινότητας των δήμων έδρας κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Βασικό στόχο της πρόσκλησης αποτελεί η βελτίωση του επίπεδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η αμεσότερη εξυπηρέτηση σημαντικού αριθμού ωφελουμένων που συγκεντρώνονται στους δήμους, οι οποίοι δεν αποτελούν έδρα Περιφερειακής Ενότητας και η εξυπηρέτησή τους πραγματοποιείται, κατά βάση, μέσω Κινητής Μονάδας του οικείου Κέντρου

Κοινότητας του δήμου – έδρας κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.500.000 ευρώ και μέρος της καταβάλλεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Την τροποποποιημένη πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top