Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 138864 σε απάντηση υποβληθέντων ερωτημάτων

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ:

Παροχή Διευκρινίσεων_Πινακίδες VMS _138864 (ΑΑ)_signed

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top