Πέντε ανοιχτές προσκλήσεις του ΠΕΠ Πελοποννήσου αναμένουν προτάσεις δήμων και νομικών προσώπων

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου

Την έγκαιρη υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο πέντε ανοιχτών προσκλήσεων του ΕΣΠΑ / ΠΕΠ επισημαίνει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας με επιστολή του προς τους δημάρχους της Περιφέρειας.

Οι προσκλήσεις στις οποίες αναφέρεται ο περιφερειάρχης είναι οι εξής:

  1. Αναβάθμιση των Υποδομών Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης την 30/06/2020.
  2. Εργα Ορθολογικής και Αποδοτικής Διαχείρισης Πόσιμου Νερού, με ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης την 26/06/2020.
  3. Υποδομές εγγείων βελτιώσεων, στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020, με ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης την 30/07/2020.
  4. Στέγες υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), με ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης την 27/07/2020.
  5. Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον ρομά, με ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης την 31/07/2020.

Ο περιφερειάρχης σημειώνει ότι για όλες τις πιο πάνω προσκλήσεις -το περιεχόμενο, τα παραρτήματα και τα συνημμένα σε αυτές έγγραφα- οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τις ιστοσελίδες www.ppel.gov.gr και www.evdpelop.gr .

Την επιστολή του περιφερειάρχη μπορείτε να δείτε εδώ:

Επιστολή

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top