Περί τις 1.000 προτάσεις προκρίθηκαν για ένταξη στο μέτρο του ΕΣΠΑ που αφορά στήριξη επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Αναρτήθηκαν στην “Διαύγεια” τα αποτελέσματα που αφορούν τις υποβληθείσες προτάσεις συλλογικών φορέων, αλλά και φυσικών και νομικών προσώπων, για στήριξη επενδύσεων που αφορούν τον γεωργικό τομέα.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις αφορούσαν τη στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (γεωργικά κτήρια και κατασκευές, μηχανολογικό εξοπλισμό, εγκατάσταση φυτειών, περίφραξη αγροτεμαχίων, αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικού διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αγορά μελισσοκομικού, ανθοκομικού αυτοκίνητου κτλ).

Ειδικότερα:

Α) Στην δράση 4.1.1 η οποία αφορά υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της  εκμετάλλευσης, α) ως προς τα φυσικά και νομικά πρόσωπα επελέγησαν για ενίσχυση 975 αιτήσεις, άλλες 326 κρίθηκαν επιλαχούσες, ενώ 100 απορρίφθηκαν και β) ως προς τους συλλογικούς φορείς επελέγησαν για ενίσχυση 2 αιτήσεις, ενώ μία απορρίφθηκε.

Β) Στην δράση 4.1.3 η οποία αφορά υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος (φωτοβολταϊκά, γεωθερμικές αντλίες, ανεμογεννήτριες, κτηριακές εγκαταστάσεις για διαχείριση αποβλήτων υποπροϊόντων κτλ), α) ως προς τα φυσικά και νομικά πρόσωπα επελέγησαν για ενίσχυση 12 αιτήσεις και απορρίφθηκαν 15 και β) ως προς τους συλλογικούς φορείς απορρίφθηκε μία αίτηση.

 

 

Τα αποτελέσματα για τα συλλογικά πρόσωπα μπορείτε να τα δείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A86977%CE%9B1-5%CE%9A7

 

 

Τα αποτελέσματα για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορείτε να τα δείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A06%CE%A67%CE%9B1-%CE%989%CE%99

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top