Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες

Μαντζούνης Ιωάννης

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αργολίδας

Σκαντζός Εμμανουήλ

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας

Βυτινιώτης Χαρίλαος

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας

Βερούτης Θεόδωρος

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας

Τσουκαλάς Ανδρέας

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μεσσηνίας

Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες

Λαμπρόπουλος Χρήστος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομίας, Παιδείας, Οργάνωσης, Δίκαιης Μετάβασης (Μεγαλόπολη) και ΣΔΙΤ απορριμμάτων

Τζινιέρης Νίκων

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Περιβάλλοντος

Αναστασόπουλος Ευστάθιος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς, Δευτερογενούς Τομέα και θεμάτων αναπτυξιακών νόμων

Καλογεροπούλου Άννα

Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού

Γιώργος Οικονόμου

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Ενέργειας

Χρονάς Άγγελος MD, MSc, PhDc

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Πρόνοιας
Τάσος Γανώσης

Γανώσης Αναστάσιος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος

Γκιολής Αναστάσιος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης ΠΕΠ/ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Κόρκα-Κώνστα Αθηνά

Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού

Μπουντρούκας Ιωάννης

Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα προώθησης συνεργασίας με
Επιμελητήρια, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς

Καπέλιος Βασίλειος

Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Πολιτικής Προστασίας

Σχοινοχωρίτης Δημήτριος

Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης

Σαρδέλης Τάσος

Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα ΕΠΑ (πρώην ΠΔΕ) και συντονισμού των αναπτυξιακών εταιρειών.
Scroll to Top