Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020»

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη από τον παρακάτω σύνδεση :

Περίληψη 2ης Διακήρυξης ΑΔΑ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top