ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4177/2013

Με την υπ’ αρίθμ. 326645/22-09-2023 Απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας, επιβλήθηκε στο πρατήριο υγρών καυσίμων «ΜΑΡΟΥΣΑ ΜΑΝΩΛΕΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με Α.Φ.Μ.:801684988, Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), στο  πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄) σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 1.Β του άρθρου 94 της Υ.Α. 91354/2017(Φ.Ε.Κ. 2983 Β΄), διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι η ελεγχόμενη επιχείρηση προέβη στην παράβαση της ανάρτησης εμπορικών σημάτων εταιρίας άδειας εμπορίας με την οποία δεν διατηρεί σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας, σε διάφορα σημεία του πρατηρίου της.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top