Περιβαλλοντική Ανακοίνωση ΤΕΡΝΑ ΑΒΕΤΕ – συσσωρευτές ΔΕ Βαλτετσίου

Φάκελος Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 39851/08.05.2023 Α.Ε.Π.Ο. για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, ονομαστικής ισχύος 150MW και χωρητικότητας 600MWh και των συνοδών έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στη θέση Τσιοκάνα, της Δ.Ε. Βαλτετσίου, του Δήμου Τρίπολης, της Π.Ε. Αρκαδίας», (ΠΕΤ:2205775527)

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝ (ΑΑ)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top