Πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων αποστέλει η Περιφέρεια στο υπουργείο Ανάπτυξης

Την κατάρτιση εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψων, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021 – 2024, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του σήμερα Παρασκευή 27 Μαρτίου, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη.

Ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, αναφερόμενος σχετικά, δήλωσε προς το σώμα ότι η κατάρτιση του πίνακα γίνεται με κύριο στόχο “να έχει η Περιφέρεια λόγο μετά τις νέες καταστάσεις που θα δημιουργηθούν ως προς το τι επιδιώκαμε και να μην απέχουμε πολύ από τους στόχους που είχαμε θέσει”.

Επιπλέον, ο περιφερειάρχης ενημέρωσε και για το σχετικό έγγραφο που απέστειλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης προς τους περιφερειάρχες της χώρας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

“Αξιότιμε κύριε περιφερειάρχη,

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των αυξημένων κοινωνικών αναγκών της χώρας στον τομέα της δημόσιας υγείας και των οικονομικών επιπτώσεων από την εξάπλωση της νόσου COVID-19 επιβάλει τη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση των διαθέσιμων πόρων καθώς και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου. Σε αυτό το πλαίσιο το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 καλείται να συνδράμει με τους διαθέσιμους πόρους τις εθνικές πολιτικές για την

αντιμετώπιση της πανδημίας, τόσο αυτές που ήδη εφαρμόζονται όσο και αυτές που σχεδιάζονται καθώς και άλλες που ενδεχομένως θα απαιτηθούν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην πρωτοβουλία Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) για την στοχευμένη και άμεση κινητοποίηση υφιστάμενων αλλά και νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας συγκροτήθηκε σε κάθε κράτος – μέλος μία CRII Task Force, με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής

Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Οικονομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας του πρωθυπουργού, με σκοπό την ταχεία διερεύνηση ζητημάτων κρατικών ενισχύσεων, επιλεξιμοτήτων, κλπ., προκειμένου να δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις και να λαμβάνονται οι αναγκαίες αποφάσεις.

Ηδη δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, σύμφωνα με το οποίο το κράτος – μέλος μετά από κοινοποίηση και άμεση έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υλοποιήσει μέτρα Κρατικών Ενισχύσεων ειδικά σχεδιασμένα για το σκοπό αυτό.

Η ελληνική κυβέρνηση υλοποιεί σε πρώτη φάση μία δέσμη δράσεων για την αντιμετώπιση οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας, οι οποίες υλοποιούνται από τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας. Οι πρώτες δράσεις αφορούν στην οικονομική ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων και εργαζομένων, στις εγγυήσεις επιχειρησιακών δανείων κεφαλαίων κίνησης και στην επιδότηση επιτοκίων

δανεισμού για τις επιχειρήσεις που πλήττονται. Τα μέτρα και οι δράσεις αυτές, καλύπτουν επιχειρήσεις και εργαζόμενους και στην Περιφέρειά σας.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο διασφάλισης των απαιτούμενων αυτών πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), καλείται να συντονίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, προκειμένου τα μέτρα που σχεδιάστηκαν να

υλοποιηθούν σε κεντρικό επίπεδο και όχι αποσπασματικά ώστε να αποφευχθεί μία ενδεχόμενη σπατάλη δυνάμεων και αστοχία πόρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρακαλώ για την συνδρομή και τη συνεργασία σας προκειμένου όλες οι ενέργειές σας που αφορούν εξειδικεύσεις μέτρων, προσκλήσεις και εντάξεις νέων έργων του προγράμματος σας, στο επόμενο διάστημα και μέχρι τη λήξη αυτής της περιόδου των ειδικών συνθηκών που διανύουμε, να γίνονται πάντοτε έπειτα από συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού.

Επιπρόσθετα, παρακαλώ για τη συνδρομή σας στην εκχώρηση πιστώσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) προς τα τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, τόσο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), εάν αυτό απαιτηθεί, για την αποτελεσματική υλοποίηση των συμφωνημένων δράσεων.

Από την πλευρά μου, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα παράσχουν κάθε δυνατή συνεργασία ώστε να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο, την αντιμετώπιση της πανδημίας και ακολούθως την ταχεία ανάκαμψη της χώρας”.

 

Την επιστολή του υφυπουργού μπορείτε να δείτε εδώ:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top