Εδώ μπορείτε να δείτε το πίνακα των θεμάτων που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις κατά την 5η/2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που άρχισε την 12η Μαρτίου και ολοκληρώθηκε την 13η Μαρτίου 2019.

Πίνακας Δημοσίευσης