ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ υποψηφίων αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 Ανακοίνωσης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

2022_07_12.κωδικός θέσης 101_Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων_ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ – ΣΟΧ 3.2022 – Ψ4ΧΙ7Λ1-7ΨΕ

2022_07_12.κωδικός θέσης 102_Πίνακας Απορριπτέων_ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΟΧ 3.2022 – 9ΦΡΝ7Λ1-ΘΒ2

2022_07_12.κωδικός θέσης 102_Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων_ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΟΧ 3.2022 – Β9Π7Λ1-3ΩΤ

2022_07_12.κωδικός θέσης 103_Πίνακας Απορριπτέων_ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΣΟΧ 3.2022 – 64ΤΜ7Λ1-ΛΙ9

2022_07_12.κωδικός θέσης 103_Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων_ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΣΟΧ 3.2022 – 6ΘΑΓ7Λ1-Ξ0Τ

2022_07_12.κωδικός θέσης 104_Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων_ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΣΟΧ 3.2022 – ΨΙ407Λ1-ΞΡΒ

Συνημμένα:

  1. κωδικός θέσης 101_Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων_ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ – ΣΟΧ 3/2022 (Ψ4ΧΙ7Λ1-7ΨΕ)
  2. κωδικός θέσης 102_Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων_ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΟΧ 3/2022 (6Β9Π7Λ1-3ΩΤ)
  3. κωδικός θέσης 102_Πίνακας Απορριπτέων_ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΟΧ 3/2022 (9ΦΡΝ7Λ1-ΘΒ2)
  4. κωδικός θέσης 103_Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων_ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΣΟΧ 3/2022 (6ΘΑΓ7Λ1-Ξ0Τ)
  5. κωδικός θέσης 103_Πίνακας Απορριπτέων_ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΣΟΧ 3/2022 (64ΤΜ7Λ1-ΛΙ9)
  6. κωδικός θέσης 104_Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων_ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΣΟΧ 3.2022 (ΨΙ407Λ1-ΞΡΒ)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top