Πιστοποίηση και εγγραφή σε Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Από την ΔΑΟΚ της Π.Ε. Μεσσηνίας εκδόθηκε η πιο κάτω ανακοίνωση, αναφορικά με την πιστοποίηση και εγγραφή σε Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών:

“Η ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και η αναβάθμισή της, σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, αποτελεί διαρκή στόχο της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ΠΕ Μεσσηνίας.

Οι φορείς παροχής γεωργικών συμβουλών, που δύναται να είναι νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό Μητρώο του ΕΛΓΟ – “Δήμητρα”, για να μπορούν να εντάσσονται στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη των γεωργών, μέσω της παροχής εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ο ΕΛΓΟ – “Δήμητρα” δημοσίευσε στις 30 Μαρτίου την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση και την εγγραφή σε Μητρώο των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ), στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 163/13692/01.02.2018 (Β΄267) απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ΦΠΓΣ θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (http://agroadvisors.elgo.gr) μέχρι και τις 23:59 της Δευτέρας 1ης Νοεμβρίου 2021.

H αξιολόγηση των αιτήσεων, η πιστοποίηση των ενδιαφερομένων Φορέων και η εγγραφή τους στο Μητρώο, θα πραγματοποιηθεί σε δύο χρονικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος θα αφορά στις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως την 31η Μαΐου 2021 και η δεύτερη περίοδος τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως την 1η Νοεμβρίου 2021.

Η πιστοποίηση είναι αορίστου διάρκειας και στο ηλεκτρονικό μητρώο ΦΠΓΣ καταχωρούνται τα στοιχεία των πιστοποιημένων ΦΠΓΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – “Δήμητρα” (www.elgo.gr) και τη διαδικτυακή εφαρμογή agroadvisors.elgo.gr (ενότητα: Νέα-Ανακοινώσεις), καθώς και να επικοινωνούν με την ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και Τριφυλίας στο τηλέφωνο 272 13 61223”.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top