Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Υποστήριξης Αποφυλακιζομένων Π.Ε. Αργολίδας

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Αποφυλακιζομένων (8-4-2019)

Πρόσκληση για Δντές ΟΑΕΔ & εκπρόσωπο της Υπηρ.Επιμελητών Ανηλήκων & Κοινων.Αρωγής Ναυπλίου (8-4-2019)