ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (4) συνολικά ατόμων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (1 άτομο), ΠΕ Μηχανικών/Πολιτικών Μηχανικών (2 άτομα) και ΠΕ Μηχανικών/Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (1 άτομο), διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top