ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2022 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ενός (1) ατόμου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ενός (1) ατόμου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top