Πρακτικό Ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Ε. Νίκα & των Τακτικών Μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου 2019-2023 όπως εκλέχθηκαν κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 18/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Ο νέος περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας και οι σύμβουλοι που θα μετέχουν στο νέο
Περιφερειακό Συμβούλιο ορκίστηκαν την Κυριακή 25 Αυγούστου, στην Τρίπολη 25 Αυγούστου, σε
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο «Αποστολοπούλειο» Πνευματικό Κέντρο και συγκεκριμένα στην
αίθουσα «Δημήτριος Μητρόπουλος».

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ο Ρ Κ Ω Μ Ο Σ Ι Α Σ
του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Π α ν α γ ι ώ τ η Ε. Ν ί κ α
& των Τακτικών Μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου
περιφερειακής περιόδου 2019-2023 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top