ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013

          Σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. Φ18/1987/06-08-2019 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας, επιβλήθηκε  διοικητικό  πρόστιμο ποσού 1.500,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις  της παραγράφου  4Δ  του άρθρου 70 και των παραγράφων 3Ζ και 3ΣΤ της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ/ Β/2983/30-8-2017) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης, στην επιχείρηση (Εστιατόριο) «Κακούρης Λεων. Γρηγόριος.», που βρίσκεται στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας,  επειδή η εν λόγω επιχείρηση διέθετε πωλούμενο είδος εκτός καταλόγου. Επίσης ανέγραφε στον τιμοκατάλογό της  οίνο χωρίς ενδείξεις και σαλάτα χωρίς τα βασικά συστατικά που τη συνθέτουν, κατά παράβαση της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top