ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013

Σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. Φ18/2073/20-08-2019 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας, επιβλήθηκε  διοικητικό  πρόστιμο ποσού 1.000,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις  των παραγράφων 1 και 4Α  του άρθρου 70, της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ/ Β/2983/30-8-2017) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης, στην επιχείρηση ( Καφεοβελιστήριο) «Ψύχαλος Λεωνίδας του Δημ.», που βρίσκεται στο Αριοχώρι Μεσσηνίας,  επειδή δεν  διέθετε τιμοκατάλογο ,όπως προβλέπεται  στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top