ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013

Σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. Φ18/2073/20-08-2019 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας, επιβλήθηκε  διοικητικό  πρόστιμο ποσού 1.000,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις  των παραγράφων 1 και 4Α  του άρθρου 70, της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ/ Β/2983/30-8-2017) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης, στην επιχείρηση ( Καφεοβελιστήριο) «Ψύχαλος Λεωνίδας του Δημ.», που βρίσκεται στο Αριοχώρι Μεσσηνίας,  επειδή δεν  διέθετε τιμοκατάλογο ,όπως προβλέπεται  στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top