Προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς η διαδικασία για την έναρξη υλοποίησης του έργου αντιδιαβρωτικής προστασίας στην Αίπεια

Εγκρίθηκε το πρακτικό ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για το έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας της παραλίας της Αίπειας, στον Δήμο Μεσσήνης, της Π.Ε. Μεσσηνίας, συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική δημοπράτηση του εν λόγω έργου είχε γίνει στις 16 του περασμένου Ιουλίου και η -επίσης ηλεκτρονική- αποσφράγιση των προσφορών στις 22 του ίδιου μήνα.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top