Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. ΑΟΤΑ

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. ΑΟΤΑ

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. ΑΟΤΑ υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας σήμερα, Τετάρτη 6 Οκτωβρίου.

Αντικείμενο της σύμβασης, ύψους 700.000 ευρώ -την οποία εκ μέρους της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας υπέγραψε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του εν λόγω Οργανισμού Τάσος Σαρδέλης- είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στην προετοιμασία, ωρίμανση και ολοκλήρωση μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top