Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Δυτικής Μάνης για υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης των απορριμμάτων του

Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Δυτικής Μάνης για την διαχείριση των απορριμμάτων του

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμβληθεί, μέσω προγραμματικής σύμβασης, με τον Δήμο Δυτικής Μάνης προκειμένου να υλοποιηθούν υποστηρικτικές ενέργειες στην κατεύθυνση της διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων του, μέχρι την έναρξη και λειτουργία του ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης απορριμμάτων.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top