Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Μεγαλόπολης για την κατολίσθηση στο Μακρύσι

Με προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης θα υλοποιηθεί το προϋπολογισμού 770.000 ευρώ έργο που αφορά την οριστική αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου στο Μακρύσι, ο οποίος έχει υποστεί κατολίσθηση.

Στόχος του εν λόγω έργου, το οποίο θα εκτελεστεί στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κατολίσθησης, που έχει γίνει μέσα στο Μακρύσι, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η βατότητα του δρόμου στο χωριό, αλλά και να προστατευθούν τα παρακείμενα σπίτια.

Αυτό θα επιτευχθεί, σύμφωνα με την σχετική μελέτη, με την κατασκευή στραγγιστηρίων, επενδεδυμένων αποστραγγιστικών αυλάκων, τοίχου αντιστήριξης του δρόμου και τέλος με την τοποθέτηση συρματοκιβωτίων στο νότιο πρανές της κοίτης του μικρού ρέματος που απορρέει στον Ελισσώνα.

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top