Προκηρύχθηκε η αποκατάσταση της μονής Ταξιάρχη Μιχαήλ στη Μούρα Παλαιοχωρίου Κυνουρίας

Το προϋπολογισμού 2.775.000 ευρώ έργο αποκατάστασης των κελιών της Μονής Ταξιάρχη Μιχαήλ, στη Μούρα Παλαιοχωρίου, στην Κυνουρία, δρομολογεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου την δημοσιοποίηση της σχετικής προκήρυξης.

Η διαδικασία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει μέσα από Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στο πόρταλ wwvw.promitheus.gov.gr, με την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών να ορίζεται την Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 3 το μεσημέρι, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα γίνει την Παρασκευή 27 του ίδιου μήνα, στις 11 το πρωί.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου -που είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά “την αποκατάσταση των κελιών του κτηριακού συγκροτήματος της μονής Ταξιάρχη Μιχαήλ της Μουράς Παλαιοχωρίου Κυνουρίας Αρκαδίας στην αρχική τους μορφή, ώστε να απαλειφθούν οι νεώτερες παραμορφώσεις, να αναδειχθεί με τρόπο ολοκληρωμένο το οικοδομικό συγκρότημα και να εξυπηρετηθούν οι απαιτούμενες λειτουργίες της μονής”.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top