Προκήρυξη ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 21 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΒΑΧΟΣ»

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την, 04/11/2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ.

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/11/2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top