Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου (επαναδημοπράτηση) για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 22 ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΟΙΤΥΛΟ ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ».

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την, 20/09/2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ.

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12.00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/09/2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 π.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top